Priser

 Læs artiklen fra Penge og Privatøkonomi og meld dig ind mens vi stadig har plads.  “Delebilsklubber slår de store spillere på prisen” (åbner i nyt vindue)
Indmeldelsesgebyr 2.500,- kr.
Tillægsmedlemskab 500,- kr.
Månedligt kontingent 200,- kr. (ikke for tillægsmedlemmer)
Selvrisikodækning 50,- kr. (ikke for tillægsmedlemmer)
Tidssats:
1 time 18,- kr (der er rabat for længere lejeperioder)
Kilometersats:
Renault Clio 3,25 kr/km
 Renault Grand Scenic, Nissan Qashqai, Skoda Octavia 4,00 kr/km
 Der er inkluderet “gratis” km ved længere lejeperioder
Gebyrer:
– manglende km-oplysning 100,- kr.
– tab af nøgle 500,- kr
– for sen aflevering 100,- kr. pr. times påbegyndt forsinkelse
Aflysning af reservationer (hvis bilen afsættes til anden side betales ikke aflysningsgebyr):
– mere end 14 dage før 0
– 7-14 dage før 40%
– 3-7 dage før 50%
– mindre end 3 dage før 60%
Administrationshonorar:
– rykker for betaling Kr. 50
– mangelfuld aflevering (jævnfør medlemsvilkår § 8.2 og § 8.3.) Kr. 100
– medvirken ved behandling af færdselsforseelse
og eller bøde/straffesag
Kr. 100 (pr. time der medgår til sagen)

BB Logo